CONTACT
ABOUT
KOSTEN
Je toekomst vorm geven
About You
About You richt zich op coaching van managers en professionals in hun dagelijkse activiteiten èn de reïntegratie.

Jonge managers zoeken vaak begeleiding in, of kort na, een periode van snelle groei. Seniors hebben vaak al een tijd geen echte feedback meer gekregen en gaan veelal slordig om met het evenwicht tussen werk en privé. Ook wordt coaching steeds meer toegepast bij reïntegratie. Betrokkenheid van de werkgever is daarbij van groot belang. Voorkomen moet worden dat coaching iets incidenteels blijft en er niets verandert bij de feitelijke terugkeer. Goede afspraken vooraf zijn hierbij cruciaal.

Jij bepaalt de koers
Van belang is wat jij wilt, wat jij kunt en hoe je jouw doelen denkt te bereiken. Zèlf over deze zaken nadenken is van wezenlijk belang, maar dit kan ook een eenzame klus zijn. Juist omdat je bent wie je bent, kun je belangrijke aspecten van jezelf gemakkelijk over het hoofd zien.

Het gaat om jou en dus om wat jij wilt met je leven, je werk en je sociale omgeving. Het gaat erom dat jij met jouw specifieke persoonlijkheid nadenkt over en werkt aan je eigen ontwikkeling.
It's About You.


About Us
About You maakt gebruik van een netwerk van zelfstandig als coach werkende, zeer ervaren professionals en managers. Zij hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven, bij de overheid of als zelfstandig ondernemer. Door een combinatie van kennis en ervaring bieden de coaches in het netwerk aan iedere individuele cliënt een maximum aan ontwikkelingsexpertise.

Oprichter van About You is Richard Kessels. In principe wordt hij jouw coach. Wil of kun je niet bij hem terecht, dan kan hij je desgewenst helpen aan een andere coach die goed bij jouw situatie past. Je regelt daarna met de coach in kwestie zelf je verdere persoonlijke traject. Meer weten over Richard: klik hier.

Werkwijze
De coach kiest de aanpak die je het beste helpt om je resultaat te bereiken. Deze aanpak is mede afhankelijk van jouw persoonlijkheid, situatie, wensen, perspectieven of problematiek. Alles wat je met je coach bespreekt is strikt vertrouwelijk, tenzij je daarover concrete andere afspraken maakt.

Bij voorkeur vinden de gesprekken plaats in of rond je eigen (werk)omgeving, aangezien deze mede 'inkleuring' kan geven aan je situatie. Indien je dit niet wilt of niet kunt spreken we iets anders af.


© About You Coaching          Richard Kessels          tel. 06 - 53 16 19 39          BTW nr. NL051826409B02          KvK nr. 69292310
ABOUT YOU COACHING
Coaching is erop gericht je toekomst (nog) beter vorm te geven. Vertrekpunt is jouw kennis, ervaring, sterke en zwakke kanten, kortom: jouw bagage, achtergrond en persoonlijkheid.

Coaching gaat primair om het functioneren in de werksituatie, maar heeft vaak ook betrekking op de persoonlijke levenssfeer. Jouw eigen gedrag en het effect daarvan op je omgeving zijn de kernpunten. Door coaching krijg je meer inzicht in jezelf en in wat je wilt en kunt.

Een coach is iemand die alles in huis heeft om jou te helpen met het vinden van antwoorden op je vragen. Hij is in staat om helder te krijgen wàt er moet gebeuren en hóe je jouw doelen bereikt. Een coach geeft je je eigen 'wegenkaart' mee en leert je hoe je deze kunt gebruiken. Je coach is er dus voor jou, want... it's About You.